Assassins

2018 PICKS: own 1,2,4 CMC 1
SVB 1 OKN 2
2019 PICKS: own 2,3